Články

  • Tradice bonsajistického umění

    Forsithia.jpg
    Bonsajistické umění má dávnou tradici, před více než dvěma tisíci lety vzniklo v Číně a později se rozšířilo do Japonska, kde bylo výrazem nábožného uctívání přírody.…

«1 | 2